• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

: Dekalog bezpiecznego turysty

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki DEKALOG BEZPIECZNEGO TURYSTY

To rekomendacja Polskiej Organizacji Turystycznej po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym dla osób planujących wyjazdy w celach turystyczno-wypoczynkowych. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami, jakie pozwolą nam bezpiecznie wybrać się w podróż

. Pozdrawiamy Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

Załączniki:
Pobierz plik (Dekalog turysty.pdf)Dekalog turysty.pdf263 kB2020-05-12

WAŻNE INFORMACJE Z PFR - JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁOŻONYMI I NOWYMI WNIOSKAMI...

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

WAŻNE INFORMACJE Z PFR - JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZŁOŻONYMI I NOWYMI WNIOSKAMI..

. 1. System został naprawiony w zakresie składania deklaracji przez m.in. przedsiębiorców rozliczających się w systemie VAT-marża. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. Jeśli wystąpią problemy po stronie banków - proszę o ich zgłaszanie (nazwa banku, przyczyna odrzucenia wniosku, a nie różnice/inne błędy). 2. System został naprawiony w zakresie błędu informatycznego nierozpoznającego nadpłaty w ZUS. Nowe wnioski powinny już funkcjonować prawidłowo. 3. Procedura postępowania w przypadku błędów w złożonych już wnioskach: a) jeśli wniosek przedsiębiorcy został odrzucony od razu w całości (np. z powodu błędów formalnych), to można go złożyć ponownie w tym samym banku od razu. Liczba składanych nowych wniosków jest nieograniczona (do momentu przyznania wnioskowanej sumy subwencji lub przyznania jej w kwocie mniejszej). b) jeśli wniosek został rozpatrzony i subwencja przyznana w kwocie wnioskowanej przez przedsiębiorcę, to procedura jest zakończona i przedsiębiorca nie może wnioskować ponownie, ani poprawić wniosku. Dlatego ważne jest, aby przed wysłaniem dokładnie sprawdzić wypełniony wniosek (zwłaszcza wnioskowaną kwotę). c) jeśli subwencja została przyznana w kwocie mniejszej, niż we wniosku, to należy zastosować procedurę reklamacyjną, która zostanie uruchomiona wkrótce, nie wcześniej niż 11.05.2020 r. Dokładna data będzie przekazana przez PFR. Odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy. Należy je złożyć w tym samym banku. 4. Nowe wnioski powinny być składane z uwzględnieniem następujących wytycznych: a) złożenie wniosku o udzielenie subwencji finansowej w oparciu o oświadczenie (rozumiane jako wpisanie wartości przychodu ze sprzedaży w odpowiednie pola wniosku a nie wypełnienie dodatkowego formularza/wniosku/dokumentu), z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych. Oświadczenie to dotyczy zarówno wartości przychodów ze sprzedaży za rok 2019, jak i przychodów ze sprzedaży do ustalenia spadku obrotów, b) warto przypomnieć, że oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej, c) wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR w okresie późniejszym. 5. Zwracamy uwagę, że system weryfikuje dane w dwóch obszarach, tj. niezgodności z rejestrami publicznymi oraz niezgodności z rejestrami publicznymi, które powodują odrzucenie wniosku lub przyznanie subwencji w mniejszej, niż wnioskowana kwota. Odrzucenia wniosku nie powoduje np. wprowadzenie błędnej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. W decyzji o odrzuceniu wniosku istnieje informacja co jest tego przyczyną.

W pierwszej kolejności należy więc skorygować tę przyczynę. 6. Jakiekolwiek czynności takie jak: złożenie deklaracji do ZUS czy US, korekt deklaracji, wpłaty zaległych zobowiązań mogą wydłużyć aktualizację tych danych w rejestrach publicznych i stąd często występują odrzucenia wniosków.

Po takich czynnościach należy odczekać 3-4 dni robocze. Informacje podane powyżej mogą być niepełne.

Wiele interesujących informacji znajdziecie Państwo w formacie pytań i odpowiedzi pod następującym linkiem: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-faq.html oraz w pdf tu: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/qa_tarcza_finansowa.pdf Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

Newsletter podatkowy dla branży turystycznej. Kwiecień 2020.

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Informujemy, że na stronie internetowej PIT w części dostępnej dla Członków po zalogowaniu, zamieszczony został kwietniowy newsletter podatkowy przygotowany na zlecenie Izby.

W tym wydaniu poruszone zostały następujące tematy: 1. Tarcza antykryzysowa 2. Tarcza antykryzysowa 2.0. 3. Ważna interpretacja dotycząca ,,Białej Listy

Zachęcamy do lektury!

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl

www.wspierajmysie.eu

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych organizatorów turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych dla organizatorów turystyki. W Dzienniku Ustaw z datą 10 kwietnia ukazało się rozporządzenie łagodzące warunki uzyskania gwarancji przez biura podróży. Przyjęto postulat Polskiej Izby Turystyki, aby dla umów zawieranych w 2020 roku, podstawą dla ustalenia minimalna suma gwarancji był przychód nie niższy niż 30% wysokości przychodu w roku 2019 (z zachowaniem minimalnych kwotowych sum gwarancji). Rozporządzenie zawiera sformułowania korzystne z punktu widzenia branży turystycznej. Dotąd przepis mówił, że przewidując zakres działalności w nowym roku, organizator turystyki starający się o gwarancję nie może podać mniejszego przychodu z imprez turystycznych niż ten, który uzyskał w roku poprzednim. Według nowych przepisów roczny przychód w roku obrotowym 2020, na podstawie którego wyliczana jest wymagana suma gwarancyjna, nie może być niższy niż 30 proc. rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019. W pierwszej wersji zmiany proponowano 50 proc., w trakcie prac legislacyjnych udało się obniżyć ten zapis do 30 proc. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/648

Zachęcamy także do śledzenia komunikatów na stronie PIT www.pit.org.pl i www.wspierajmysie.eu Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki Nadawcą maila jest Polska Izba Turystyki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29, 00-626 Warszawa, tel./fax: 22 826 55 36 www.pit.org.pl

stanowisko PIT w sprawie art.47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Szanowni Państwo Członkowie Polskiej Izby Turystyki W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 powodującego zagrożenia dla ruchu turystycznego przedstawiamy Państwu stanowisko PIT w sprawie art.47 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Pozdrawiamy Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Biuro Wykonawcze ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29 00-626 Warszawa tel. 22 826 55 36, www.pit.org.pl NIP: 5261011525

Nowe przepisy VAT i VAT MARŻA - zapraszamy na szkolenie

Szanowni Państwo,

Członkowie PIT Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i VAT MARŻA. Pozostało więc półtora miesiąca na poznanie i zastosowanie w praktyce tych przepisów. Zapraszamy na szkolenia do Warszawy i Katowic, które poprowadzi Pani Justyna Zając-Wysocka, radca prawny i doradca podatkowy z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych. NOWE ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI VAT I VAT MARŻA OD 1.04.2020. Program ramowy: Rewolucyjne zmiany w jednolitym pliku kontrolnym: nowa struktura i koniec deklaracji VAT - Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Praktyczne problemy w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment) objaśnienia MF Kasy fiskalne online w 2020 roku Zasady wystawiania faktur z NIP do paragonów Dokumentowanie sprzedaży przez agentów Zasady opodatkowania obrotu bonami towarowymi, voucherami Obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej Nowa matryca stawek VAT - zmiany w zakresie stawek VAT - stosowanie nomenklatury celnej CN oraz PKWiU Wykaz podatników VAT czynnych tzw. biały rejestr objaśnienia MF Praktyczne problemy przy obliczaniu marży zaliczki, kursy walut, wycena usług własnych, identyfikacja usług turystyki Terminy i miejsca szkoleń 3 marca 2020 Warszawa, Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123 A, godz. 10-15 11 marca 2020 Katowice, Hotel Katowice, Al. Korfantego 9, godz.10 -15 Koszt udziału w szkoleniu: 290 pln brutto dla członków PIT 490 pln brutto dla pozostałych uczestników

Rejestracja uczestników przez System Coffee: Warszawa https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1032 Katowice https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1033 Minimalna ilość uczestników, przy której szkolenie się odbędzie to 20 osób.

Zapraszamy Biuro Wykonawcze www.pit.org.pl

Zapraszamy na Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo Członkowie PIT

Polska Izba Turystyki Oddział Małopolski zaprasza na 1. Ogólnopolskie Zawody Narciarskie Polskiej Izby Turystyki 11-13 marca 2020r. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75.

Patronatem Honorowym nasze zawody objęli:

Ministerstwo Rozwoju Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego Robert Andrzejczyk - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Piotr Ryba Burmistrz Krynicy Zdroju

Zakwaterowanie w hotelu Jaworzyna Krynicka 3*oraz w hotelu Pegaz 4*

Cena udziału w imprezie:

199 pln - członkowie PIT
199 pln - dzieci
599 pln - osoby towarzyszące
200 pln - dopłata do pokoju 1- osobowego

Program wydarzenia w załączniku.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Link do rejestracji znajduje się tutaj

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28.02.2020

TAKIE WYDARZENIE NIE MOŻE CIĘ OMINĄĆ!!! Zapraszam Roman Mandyna Prezes Oddziału Małopolskiego