1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
A+ A A-

20 lat Tunezji w Polsce

 

Tunezyjski Urząd ds. Turystyki, wieloletni członek PIT, uroczyście obchodził 20-lecie swojej działalności w Polsce. W spotkaniach i obchodach wziął udział wiceprezes PIT Andrzej Kindler.

Z okazji święta 23 listopada do Polski przybyła duża delegacja tunezyjskiego rządu z Minister Turystyki Salmą Elloumi Rekik na czele. Wśród wielu odbytych spotkań minister Rekik znalazły się i rozmowy z przedstawicielami branży turystycznej. Na zaproszenie Dawida Laska, Podsekretarza Stanu ds. Turystyki w MSiT w spotkaniu z Salmą Rekik uczestniczył wiceprezes PIT Andrzej Kindler, a także przedstawiciele POT i MSiT oraz prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Ireneusz Węgłowski. Rozmowa dotyczyła obecnej sytuacji w Tunezji i spraw kluczowych dla turystyki z Polski do tego kraju, m.in. podjętych przez rząd tunezyjski środków bezpieczeństwa.

Wieczorem w hotelu Bellotto w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której zgromadzeni goście dzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Tunezji. Minister Salma Elloumi Rekik podkreśliła, jak ważne dla Tunezyjczyków są więzy z Polską i zapewniła, że w ostatnich latach podjęto szereg działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa turystów i przywrócenie przyjazdów wczasowiczów z Polski.

W swoim wystąpieniu podczas gali Andrzej Kindler podkreślił, że Tunezja była pierwszą zagraniczną destynacją masowych podróży Polaków i to od niej zaczęła się turystyka Polaków za granicę na większą skalę. „Dzięki Tunezji rozwinął się polski rynek turystyki wyjazdowej, to była i jest destynacja na każdą kieszeń. W ubiegłym roku polscy agenci bardzo odczuli brak Tunezji w polskiej ofercie. Mamy nadzieję, że wkrótce Polacy będą znowu licznie spędzać wakacje w tym pięknym kraju” – mówił Andrzej Kindler.

 

"Kryształowy Globus" 2016 dla Logos Tour

"Kryształowy Globus" 2016 dla Logos Tour

Biuro Logos Tour otrzymało nagrodę fair play polskiej turystyki „Kryształowy Globus”, przyznawaną wspólnie przez Polską Izbę Turystyki oraz MT Targi Polska. Podczas otwarcia targów TT Warszaw 2016 statuetkę odebrała prezes firmy Teresa Górecka.

Kryształowy Globus jest nagrodą przyznawaną co roku przez Polską Izbę Turystyki oraz MT Targi. Jest wyrazem uznania za wysokie standardy działalności biznesowej, za uczciwość i etykę – po prostu za grę fair w turystyce. W tym nagroda trafiła do jednego z najstarszych biur w Polsce, wieloletniego członka PIT – Logos Tour.

Logos Tour działa na rynku już od 35 lat i specjalizuje się w turystyce egzotycznej. Promuje turystykę kulturowo poznawczą i organizuje wyjazdy specjalistyczne na siedem kontynentów. Organizuje wyjazdy na plenery fotograficzne, rejsy, wyjazdy biznesowe, trekking, wyjazdy autokarowe oraz wyjazdy dla koneserów.

Teresa Górecka, prezes Logos Tour, odebrała statuetkę „Kryształowego Globusa” podczas otwarcia targów TT Warszaw 2016. Nagrodę wręczyli: prezes PIT Paweł Niewiadomski oraz prezes MT Targi Polska Urszula Potęga

 

Piloci i przewodnicy razem - Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa

Już w połowie października odbędzie się pierwszy Polski Kongres Pilotażu i Przewodnictwa. Podczas dwudniowego spotkania zaplanowano prezentacje, panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne skierowane do pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Kongres będzie także szansą do rozpoczęcia prac związanych z opracowaniem branżowego, jednolitego i nieobowiązkowego, systemu weryfikacji kwalifikacji zawodowych. Organizatorem Kongresu jest Polska Izba Turystyki.

To pierwsza, po kilku latach przerwy, możliwość wspólnego spotkania pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w celu integracji, wymiany doświadczeń, spotkania z przedstawicielami polskich i zagranicznych stowarzyszeń zrzeszających pilotów i przewodników oraz poznania nowych możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych.

Kongres został połączony z pierwszymi targami turystycznymi organizowanymi przez PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie k/Warszawy. Dzięki temu uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwóch wydarzeniach równocześnie.

Dla Uczestników organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji: prezentacje i panele dyskusyjne dotyczące aktualnej sytuacji zawodu pilota i przewodnika; pierwsze, oficjalne spotkanie w Polsce z przedstawicielami European i World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA i FEG); udział w 2 warsztatach doskonalących kompetencje zawodowe prowadzonych przez trenerów WFTGA; udział w prezentacjach przedstawicieli krajów – wystawców World Travel Show; integrację podczas uroczystego bankietu.

Do udziału w Kongresie zaproszeni są wszyscy piloci wycieczek i przewodnicy turystycznych, a także przedstawiciele biur podróży, wykładowcy i trenerzy turystyki - wszyscy, którym bliska jest tematyka pilotażu i przewodnictwa turystycznego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.kongres.pit.org.pl

Kongres jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 
 

 

Erasmus dla przedsiębiorcow

RASMUS dla przedsiębiorców
26.08.2016,  Aktualności

                         

Krajowa Izba Gospodarczą zaprasza do programu Erasmus dla przedsiębiorców, który skierowany jest do młodych, dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą oraz do doświadczonych przedsiębiorców. W ramach wymiany można zaprosić do współpracy początkującego biznesmena z innego kraju Unii Europejskiej.

„Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”) jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Głównym celem programu jest umożliwienie wymiany doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami, ułatwienie dostępu do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych wśród innych przedsiębiorców z Unii Europejskiej.

W programie mogą wziąć udział:

Przedsiębiorcy przyjmujący (HE - Host entrepreneur) (ponad 3 lata prowadzenia własnej działalności gospodarczej) lub zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą skorzystać z energii, świeżego spojrzenia oraz z zapału do pracy początkującego przedsiębiorcy z jednego 27 krajów europejskich.

Początkujący przedsiębiorcy (NE- New entrepreneur) (maks. 3 lata działalności gospodarczej) mogą odbyć kilku miesięczny staż w innym kraju UE u boku doświadczonego przedsiębiorcy i zdobywać umiejętności niezbędne do zrealizowania własnego projektu biznesowego lub do lepszego zarządzania i rozwijania własnej firmy.

Korzyści:

Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców stwarza nowe możliwości rozwoju promując: przedsiębiorczość, rozszerzanie działalności o rynki zagraniczne i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, a także wspomagając transfer wiedzy i zdobywanie szczególnych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu małymi i średnimi firmami w całej Unii Europejskiej.

W ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców udzielono już wsparcia ponad 3500 małym i średnim przedsiębiorcom z całej Europy, w trakcie ponad 1800 wymian. Program od kilku lat nabiera rozpędu i przynosi korzyści zarówno młodym, jak i doświadczonym przedsiębiorcom, a także gospodarce Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajdą Państwo na polskiej stronie internetowej: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

 

 

 

 

>


 


TFG powstanie 9 września 2016 r.
26.08.2016,   Aktualności

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. poz. 1334).

Ustawa wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia czyli 26 listopada 2016 r. Z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać już po 14 dniach, czyli od 9 września 2016 r.Należą do nich przepisy mówiące o utworzeniu TFG w ramach UFG, sam fundusz zostanie więc utworzony już po dwóch tygodniach.

 

informacja nt. Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy

Szanowni Państwo

Członkowie Polskiej Izby Turystyki

 

Przypominamy, że trwa rejestracja uczestników na Kongres Turystyki Polskiej, który odbędzie się w dniach 12-14 października 2016 roku w Świdnicy.

 

Kongres Turystyki Polskiej w Świdnicy jest jednym z priorytetowych zadań w planie działań Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2016. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że wypracowane podczas kongresu wnioski w poszczególnych obszarach tematycznych zostaną przez Ministerstwo uwzględnione przy planowaniu działań w obszarze turystyki na kolejne lata. Branża musi zabrać zdecydowany głos w tej dyskusji. Korzystając z rangi jaką temu wydarzeniu nadało Ministerstwo, oraz z obecności wszystkich najważniejszych organizacji i instytucji rządowych i samorządowych pokażmy, że turystyka to także biznes. Że bez współpracy z przedsiębiorcami działania związane z rozwojem i promocją turystyki w Polsce są niepełne. Pokażmy, że bez wzajemnego wsparcia i bez dialogu nie uda się osiągnąć sukcesu.

Dlatego też zachęcamy Państwa do udziału w Kongresie. Pokażmy czego oczekujemy i co możemy zaoferować jako przedsiębiorcy aby turystyka w Polsce rozwijała się, aby przepisy regulujące działalność w tym obszarze pomagały, a nie przeszkadzały, jakie widzimy obszary współpracy z administracją rządową i samorządową.

 

Mając świadomość wagi Kongresu przedstawiciele Izby od ponad roku biorą aktywny udział w przygotowaniach do tego wydarzenia, zarówno jeśli chodzi o stronę merytoryczną jak i organizacyjną.

Prezes Paweł Niewiadomski, Wiceprezes Andrzej Kindler oraz członek RN Sebastian Nasiłowski aktywnie uczestniczyli w Konferencji przygotowawczej do Kongresu, która odbyła się w październiku ubiegłego roku. Osoby te będą również aktywnie uczestniczyć w Kongresie – Paweł Niewiadomski w roli prelegenta, pozostałe osoby jako paneliści w wybranych przez siebie obszarach tematycznych.

 

Bardzo aktywnie w przygotowanie Kongresu zaangażowany jest również doradca PIT Pan Stanisław Piśko, który pełni rolę eksperta w obszarze „Samorząd gospodarczy – rola i zadania w rozwoju turystyki”. 

 

W pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczy Beata Antos – dyrektor BW PIT.  

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA IZBY

WYNIKAJĄCE Z ZAANGAŻOWANIA W ORGANIZACJĘ KONGRESU

- promocja Polskiej Izby Turystyki jako współorganizatora projektu we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dot. Kongresu (wcześniej Konferencji przygotowawczej) w tym również w materiałach prasowych i reklamowych na terenie całego kraju;

- promocja Polskiej Izby Turystyki jako współorganizatora podczas Kongresu (wcześniej podczas Konferencji przygotowawczej);

- ekspozycja logo PIT podczas Kongresu (wcześniej Konferencji) oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i na stronie www Kongresu.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONGRESU

Eksperci przygotowujący tematykę merytoryczną Kongresu Turystyki Polskiej zaproponowali tematy, które są istotne dla rozwoju turystyki w naszym kraju oraz wszystkich organizacji funkcjonujących w tym sektorze - niezależnie od przyjętej przez nie formy działania. Wiodące bloki, wokół których odbędzie się kilkanaście sesji, dotyczą zagadnień takich jak:
1. Interwencjonizm państwa: prawne i finansowe instrumenty pośredniego i bezpośredniego wsparcia przedsiębiorczości w turystyce. 
2. Zarządzanie promocją turystyczną W jaki sposób zwiększyć zdolność finansową kraju i miejsc docelowych na rzecz komunikacji marketingowej? Jak budować instytucjonalnie markę kraju? Granice pomocy publicznej. Wsparcie przedsiębiorców w działaniach promocyjnych – partnerstwo a konieczność? Czy system POT-ROT-LOT wymaga ewolucji? Czy dzielić zadania promocji wizerunkowej i produktowej?
3. Samorząd gospodarczy – rola i zadania w rozwoju turystyki. 
4. Rozwój turystyki w Polsce w perspektywie 2030. 
5. Miejsce samorządu terytorialnego i jego zadania w przestrzeni turystycznej.

 

WYDARZENIA DODATKOWE
W trakcie trwania Kongresu na rynku w Świdnicy zorganizowane będzie miasteczko promocyjne ze stoiskami wystawienniczymi. Polska Izba Turystyki jako partner Kongresu dostanie nieodpłatnie do dyspozycji stoisko, na którym członkowie Izby będą mogli zaprezentować swoją ofertę. Tych z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z możliwości bezpłatnej promocji w Świdnicy prosimy o przesłanie informacji mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Zapraszamy również na seminarium: Podstawowe problemy VAT w turystyce – biura podróży, pośrednictwo, hotele, gastronomia, które odbędzie się I dnia po rejestracji uczestników.

W trakcie Kongresu Turystyki Polskiej wręczone zostaną prestiżowe nagrody redakcji czasopisma Forum Biznesu dla organizacji, które w opinii redakcji mają szczególne osiągnięcia w sektorze turystycznym. 

Szczegółowy program Kongresu i wydarzeń towarzyszących dostępny jest po kliknięciu w link: Program

 

KOSZTY UDZIAŁU W KONGRESIE
Do końca czerwca cena za udział w trzydniowym wydarzeniu wyniesie 250 złotych. Od lipca wzrośnie o 100 złotych.

Cena obejmuje: udział w Kongresie i wszystkich wydarzeniach dodatkowych (zgodnie z programem). Cena nie obejmuje noclegów.

Wcześniejsza rezerwacja udziału w kongresie daje również możliwość wyboru hoteli znajdujących się blisko miejsc, w których będą odbywać się wydarzenia kongresowe oraz skorzystania z ciekawych wycieczek po okolicy.

 

REJESTRACJA

Aby zarejestrować się na Kongres wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016. W formularzu rejestracyjnym znajdziecie Państwo informacje nt. kosztów noclegów.

 

Dodatkowe informacji na temat Kongresu Turystyki Polskiej znajdują się na stronie wydarzenia www.kongresturystyki.pl.

 

 

Pozdrawiam,

Beata Antos

Dyrektor Biura Wykonawczego

Polska Izba Turystyki
tel. 22 826 55 36; kom. 698 400 498

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Polska Izba Turystyki po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zwraca uwagę na możliwości wystąpienia negatywnych skutków wdrożenia proponowanego rozwiązania. Popierając ideę wprowadzenia minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia 12 zł, przy umowach cywilnoprawnych wprost zastępujących umowy o pracę, zwracamy uwagę, że istnieją umowy, przy których co do zasady nie powinna obowiązywać stawka godzinowa. Dlatego też Polska Izba Turystyki proponuje aby z regulacji prawnej zostały wyłączone wszelkie usługi polegające na opiece stałej lub czasowej nad grupą osób i osobami (opiekunowie osób niepełnosprawnych, osób starszych, opiekunki do dzieci, opiekunowie-wychowawcy na wszelkiego rodzaju wypoczynkach, kierownicy wypoczynku, instruktorzy, trenerzy, piloci wycieczek).

Czytaj więcej: Stanowisko Polskiej Izby Turystyki

Pieszy Maraton Kierat 

Odkryj Beskid Wyspowy

Login

Online

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.