• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Ruszyły loty do Tunezji

Ruszyły loty do Tunezji

Tradycyjnie już, przed długim weekendem majowym, 27 kwietnia wystartowały pierwsze loty do Tunezji, inaugurując tym samym sezon wakacyjny 2017.

Loty będą się odbywały regularnie co tydzień, nie tylko z Warszawy i z Katowic, ale również z innych miast Polski, i potrwają do zakończenia sezonu turystycznego w Tunezji, tj., do końca listopada.

 
 

 

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Egiptu

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Egiptu
19.04.2017

Informujemy, że 10 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści:

"W związku z wprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. stanem wyjątkowym na terytorium całego kraju oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu – z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.

Na terytorium Egiptu dochodzić może m.in. do ataków na miejsca odwiedzane przez turystów, miejsca kultu religijnego, bazary, centra handlowe, hotele, restauracje, bary i lotniska. 

Osobom planującym wyjazdy grupowe do wymienionych wyżej miejscowości turystycznych, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz rezygnację, ze względów bezpieczeństwa, z wszelkich wyjazdów – grupowych lub indywidualnych – poza nie. 

Stan wyjątkowy wprowadzono na okres trzech miesięcy; możliwe jest jego przedłużanie. Spodziewać się można wzmocnionych kontroli na ulicach oraz przy wejściach do kościołów i budynków użyteczności publicznej, zwiększenia liczby posterunków na drogach, większej liczby aresztowań pod zarzutem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i ograniczonego dostępu do zatrzymanych. Możliwe jest nasilenie kontroli w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych (publikowanie w nich treści uznanych za niebezpieczne może skutkować karą dla autora)."

 

Do francuskich miast samochodem tylko z winietą ekologiczną

Od 1 kwietnia samochody niezarejestrowane we Francji a poruszające się po Paryżu, Lyonie, Lille i Grenoble są objęte obowiązkiem posiadania plakietki CritAir. Lista miast objętych obowiązkiem posiadania plakietki ekologicznej będzie się sukcesywnie powiększać. Obowiązek dotyczy wszystkich pojazdów niezależnie od kategorii. Celem jest ograniczenie emisji spalin w centrach dużych miast.

 

Plakietka kosztuje ok. 4 euro, kara za jej nieposiadanie wahać się będzie od 68 euro do 135 euro. Bez plakietki nie będzie można wjechać do wyznaczonych stref ekologicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00.

 

 

 

Rada Naczelna PIT: z szarą strefą walczmy jakością

Rada Naczelna PIT: z szarą strefą walczmy jakością
30.03.2017

Przeciwdziałaniu szarej strefie w usługach turystycznych poświęcona była znaczna część wczorajszego posiedzenia Rady Naczelnej PIT, które odbyło się w Toruniu 29 marca 2017.

Członkowie Rady Naczelnej obradowali w hotelu Gromada, na zaproszenie LOT Toruń oraz Urzędu Miasta Toruń. W pierwszej części posiedzenia uczestnicy zapoznali się z najnowszymi informacjami na temat promocji regionu i miasta Toruń wysłuchawszy prezentacji gospodarzy: Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Toruniu Marioli Soczyńskiej, dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej Agnieszki Kowalkowskiej i dyrektora hotelu Gromada w Toruniu Jacka Wojciechowskiego.

Następnie rozpoczęły się obrady, podczas których sporo czasu przeznaczono na sesję merytoryczną dotyczącą przeciwdziałaniu szarej strefy w usługach turystycznych. W związku z tym, że na ukończeniu są prace nad wdrożeniem do polskiego prawa Dyrektywy 2015/2302, uczestnicy posiedzenia spróbowali przewidzieć, w jakim stopniu nowe przepisy mają szansę ograniczyć dotychczasową działalność pozaprawną niektórych podmiotów świadczących usługi turystyczne.

Prezes PIT Paweł Niewiadomski poinformował , że w projekcie ustawy Ministerstwo Sportu i Turystyki zawarło większość uwag mających podstawowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców. Nie uwzględniono natomiast (choć zaproponowano dalsze prace) poprawek w obszarach dotyczących turystyki biznesowej i szarej strefy. Zaniechanie doprecyzowania zastosowanych w dyrektywie pojęć, takich jak „okazjonalnie”, może stworzyć luki prawne umożliwiające nieuczciwym przedsiębiorcom dalszą działalność w szarej strefie, co ma negatywny wpływ m.in. na bezpieczeństwo klientów. Być może należy więc przygotować się do podjęcia kolejnych działań, również pozalegislacyjnych, mających na celu ograniczenie wpływu szarej strefy.

Jak zauważył wiceprezes PIT Andrzej Kindler, na przedsiębiorców działających legalnie nakładane są coraz to nowe ograniczenia i obowiązki, ci jednak którzy działają poza prawem nie odczuwają skutków zaostrzania przepisów. W związku z tym być może – przewrotnie – należałoby raczej dążyć do deregulacji usług turystycznych, a samemu skupić się na promowaniu jakości i pozyskiwaniu zaufania klientów. Ci bowiem wybierają przedsiębiorców ze względu na konkurencyjność nie według tego, czy usługodawca posiada wpis do rejestru i pozwolenie na działalność.

Ponadto uzgodniono, że należy podjąć wszelkie działania mające na celu zwiększanie świadomości klientów poprzez akcje promocyjne na rzecz korzystania z usług legalnie działających profesjonalistów, podobnie jak rządowy spot „Biało-czerwoni biorą paragony”. Dla branży nie jest zrozumiałe, dlaczego państwo dopuszcza do prowadzenia tego typu działalności, skoro w jej efekcie znacznie uszczuplane są wpływy do budżetu. Jedną z akcji przeciwdziałających korzystaniu z takich usług mogłoby być rozpropagowanie przez MSiT faktu wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który daje klientom legalnie działających biur podróży całkowitą ochronę finansową w razie niewypłacalności organizatora.

Wśród innych tematów poruszonych podczas posiedzenia Rady Naczelnej znalazły się: informacja na temat stanu prac nad implementacją Dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, informacja na temat stanu prac nad implementacją Dyrektywy 2016/97 w sprawie dystrybucji ubezpieczeń oraz postanowienie NSA z dnia o skierowaniu pytania prejudycjalnego w zakresie podatku VAT.

Małgorzata Karwat przedstawiła Członkom Rady Naczelnej założenia akcji charytatywnej Polskiej Izby Turystyki „Podaruj dzieciom wakacyjne słońce”. Jest ona organizowana na rzecz dzieci z domów dziecka i dotkniętych ciężką sytuacją ekonomiczno-rodzinną. Do udziału zachęcani są touroperatorzy, którzy są w stanie podarować dzieciom miejsca na wyjazdy wakacyjne w sezonie letnim 2017.

Rada Naczelna PIT odbywała się w Toruniu, na zaproszenie LOT Toruń i urzędu miasta oraz połączona była ze zwiedzaniem lokalnych atrakcji. Dzięki doskonałej organizacji ze strony miasta, w przeddzień obrad uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z turystyczną ofertą Torunia, zwiedzając m.in.: Żywe Muzeum Piernika, nowo odremontowany hotel Nicolaus, Fort IV Twierdzy Toruń oraz wytwórnię Toruńskie wódki gatunkowych (która od niedawna wprowadziła ofertę turystyczną zwiedzania zakładu). Na pozostałe atrakcje niestety zabrakło czasu.

 
 

 

Uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych

Uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
06.03.2017

Polska Izba Turystyki przekazała Ministrowi Sportu i Turystyki uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w wyznaczonym terminie do 16 lutego 2016.

Poniżej zamieszczamy nasze stanowisko oraz zestawienie wszystkich uwag w ramachkonsultacji publicznych projektu. W związku z tym, że czas przewidziany na konsultacje publiczne był bardzo krótko, a materiał przekazany przez MSiT - obszerny, PIT nadal prowadzi prace nad projektem. 

Konferencja uzgodnieniowa poświęcona projektowi ustawy odbędzie się 13 marca. Zachęcamy do przekazywania izbie swoich uwag, które - jeśli nie zostaną zawarte w stanowisku izby - przekażemy ministerstwu jako odrębne głosy przedsiębiorów w tej sprawie.

 

Kraków: odbyło się pierwsze szkolenie z TFG

Stuprocentową frekwencją mogą pochwalić się organizatorzy szkolenia z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: Małopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki, Krakowska Izba Turystyki i Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. Oddział Małopolski.

Pierwsze szkolenie dla branży z zagadnień związanych z wejściem w życie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego odbyło się 3 marca w krakowskim hotelu Plus Q. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi wprowadzającymi TFG oraz określenie wpływu Funduszu na prowadzoną działalność.

Za część merytoryczną spotkania odpowiadali: Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy, członek zarządu Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych i ekspert Polskiej Izby Turystyki Stanisław Piśko.

Eksperci wyjaśnili słuchaczom znaczenie podstawowych pojęć, które pojawiają się w ustawie o TFG, zaprezentowali zasady prowadzenia ewidencji i praktyczne problemy związane z deklarowaniem wpłat, objaśnili jak ma się wysokość wpłat na Fundusz do form i rodzajów imprez turystycznych (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, krajowa, pośrednicy, agenci).

Podjęli też rodzący wiele pytań temat rozliczania VAT marży i składki na Fundusz, odpowiedzieli na pytania: czy TFG jest podatnikiem podatku VAT oraz czy składka na TFG stanowi dla biura przychód lub koszt jego uzyskania?

Podczas szkolenia przewidziano również czas na dyskusję o problemach niezwiązanych z TFG: zaliczki VAT marża, zatrudniania na podstawie umów zleceń, samozatrudnienia, marży ujemnej.

„Wysoka frekwencja pokazuje, że w branży istnieje ogromne zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu prawa i podatków. Cieszę się, że przy okazji podejmowania merytorycznych tematów możliwa jest współpraca pomiędzy różnymi izbami turystycznymi. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby tego typu spotkania odbyły się również w innych regionach.” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

 
 

 

Do Wietnamu z e-wizą

Do Wietnamu z e-wizą
09.02.2017

 

Od 1 lutego 2017 Wietnam uruchomił system elektronicznego wystawiania wiz dla obywateli 40 krajów, w tym Polski.

 

Aplikację wizową można składać za pośrednictwem stronywww.immigration.gov.vn załączając elektroniczną kopię paszportu oraz zdjęcie. Koszt wizy to 25 dolarów, opłaty można dokonać online. Wniosek wizowy jest rozpatrywany w ciągu trzech dni roboczych.

 

Wietnam nie nakłada obowiązku wizowego jedynie dla krajów ASEAN oraz dla obywateli 15 krajów: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Rosji, Japonii, Korei Południowej, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Białorusi.