• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Komunikat nr.4

Uprzejmie informuję, że w dniu 09.06.2009 na posiedzeniu członków Zarządu MIT jednogłośnie na wakujące miejsce członka Zarządu Małopolskiej Izby Turystyki powołany został p. Janusz Tarnowski - Prezes Zarządu Polskie Tatry S.A. z siedzibą w Zakopanem.
Od dnia 09.06.2009 skład Zarządu Małopolskiej Izby Turystyki jest nastepujący:

-Prezes Ryszard Sikora
-Wiceprezes Grzegorz Buczulski
-Wiceprezes Andrzej Pilawski
-Wiceprezes Tadeusz Topa
-Sekretarz Stanisława Obrzut
-Skarbnik Joanna Jaróg
-Członek Zarządu Janusz Tarnowski

Sekretarz MIT
Stanisława Obrzut

Komunikat nr.3

Informujemy, że uległ zmianie adres siedziby PIT w Warszawie:
Obecny aktualny:

Polska Izba Turystyki
Krakowskie Przedmieście 64/7
00-322 Warszawa

Telefony i maile pozostały bez zmian.

Komunikat nr. 2

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Małopolskiej Izby Turystyki
Zgodnie z uchwałą Zarządu Małopolskiej Izby Turystyki za dn. 31.03.2009
uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Małopolskiej Izby Turystyki, które odbędzie się 7 maja 2009 r. w Hotelu PTTK "WYSPIAŃSKI" w Krakowie ul.Westerplatte 15.
Pierwszy termin początek godz. 10.00
W drugim terminie początek godz. 10.30
Porządek Obrad:
1.Otwarcie i wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków
3.Sprawozdanie z działalności MIT - sekretarz Stanisława Obrzut, skarbnik Joanna Jaróg
4.Dyskusja
5.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
6.Przyjecie sprawozdania i absolutorium
7.Zakończenie Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Turystyki

Prezes Ryszard Sikora
Uprzejmie proszę o potwierdzenia udziału w Walnym Zgromadzeniu do dnia 30.04.2009 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego MIT ok.godz. 11.30 rozpocznie się szkolenie nt. "Ochrona danych osobowych w branży turystycznej". Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 50.- PLN dla członków PIT jako,że w szkoleniu mogą uczestniczyć inni zainteresowani nie zrzeszeni w PIT. W tym przypadku odpłatość wynosi 80.00/os. Wpłaty należy dokonać na rachunek MIT Bank Śląski SA o/ Zakopane nr.63 1050 1474 1000 0012 0175 3975 - faktura za szkolenie będzie wystawiona przez Polskę Izbę Turystyki

Komunikat nr.1

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W związku z aktualizacją strony internetowej Małopolskiej Izby Turystyki, uprzejmie proszę o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. aktualnych danych dotyczących Państwa Firmy a to:
- nazwa Firmy, adres, e-mail, strona www. /możliwy link/, tel.fax.
- bardzo krótka informacja o zakresie usług.
Wszystkich dodatkowych informacji nt. strony MIT udziela Piotr Pilawski z BT"LimaTur" tel.018/3373 999

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Bronisław Wrona

***

Członek
Łukasz Chrzanowski

***

Członek
Sławomir Kalisz