• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Przyjdź na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki! Zdecyduj o przyszłości branży!

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki Serdecznie zapraszamy na XXXII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki, które odbędzie się dnia 18 września br. w Warszawie, w Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1 H.

Jako, że Polska Izba Turystyki jest największą, ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego będzie to wydarzenie o szczególnej randze.

Jesteśmy przedstawicielami szerokiej reprezentacji branży turystycznej, która ma wpływ na kształt przyszłości polskiej turystyki. Raz w roku zgodnie ze statutem zapraszamy swoich Członków na Walne Zgromadzenie.

W tym roku będzie to szczególne wydarzenie połączone z wyborami nowych władz Izby, które odbywają się co 4 lata. Naszymi gośćmi będą również osoby reprezentujące ministerstwo oraz dziennikarze. Spotkanie uświetni uroczysta kolacja. Chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość branży? Przyjdź i zdecyduj!!!

To się wydarzy właśnie teraz!!!

Serdecznie zapraszam w imieniu Prezydium Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski prezes

Informacje dodatkowe

: Uprzejmie Państwa informujemy, że rozpoczęliśmy rejestrację uczestników XXXII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki poprzez elektroniczny system Coffee.

Link do rejestracji https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1069

W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym elektroniczna rejestracja jest obligatoryjna (na salę w pierwszej kolejności zapraszane będą osoby zarejestrowane). Program spotkania obejmuje obrady WZC oraz uroczystą kolację.

W przypadku nie wyczerpania wszystkich tematów zaplanowanych w porządku obrad dopuszcza się kontynuację spotkania w sobotę. Program wydarzenia: 18.09.2020 / piątek 8:30 10:00 rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia PIT 10:15 rozpoczęcie obrad WZC I termin 10:30 II termin W przerwie obrad zaplanowany jest lunch 18:00 zakończenie obrad 20:00 uroczysta kolacja Dla uczestników wydarzenia Biuro Wykonawcze PIT zarezerwowało noclegi w hotelach: Renaissance Warsaw Airport, Atos i Aramis (ul. Mangalia 3b).

Oferta cenowa zakwaterowania wraz z warunkami rezerwacji znajduje się w systemie Coffee. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu istnieje ewentualność oddelegowania pełnomocnika.

Wówczas niezbędne jest upoważnienie (w załączniku), którego skan należy dołączyć podczas rejestracji.

Oryginał prosimy zabrać na obrady WZC i przekazać pracownikowi Biura Wykonawczego przy odbieraniu mandatu Członka PIT.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 37 statutu Izby: Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby: 1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego, 2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji przedstawiciela na WZC oraz na adres e-mail przekazany na formularzu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. W celu naszego wspólnego bezpieczeństwa sanitarnego wdrożyliśmy poniższe działania: - w miejscach ogólnodostępnych znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji - sala konferencyjna jest dezynfekowana i wietrzona - miejsca dla uczestników są przygotowane z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy osobami - wszyscy uczestnicy powinni używać prawidłowo założonych maseczek ( prośba o ich przyniesienie ze sobą) - wcześniejsza rejestracja na wydarzenie Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Na każde pytanie chętnie odpowiemy Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

Zawiadomienie o zwołaniu XXXII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki

Członkowie zwyczajni Polskiej Izby Turystyki Zawiadomienie Zgodnie z § 34 ust. 1 statutu PIT Rada PIT zawiadamia, że uchwałą Rady nr 9 z dnia 18 sierpnia 2020 zwołane zostało XXXII Walne Zgromadzenie Członków PIT o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Uchwała Nr 9/2020/R/E Rady Polskiej Izby Turystyki z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania XXXII Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki Na podstawie § 34 ust. 1 i § 40 pkt 9 statutu PIT Rada PIT zwołuje XXXII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Turystyki na dzień 18 września 2020 r. w Warszawie (Renaissance Warsaw Airport Hotel, ul. Żwirki i Wigury 1H) na godzinę 10.15 (I termin) i na godzinę 10.30 (II termin) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

4. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia

5. Przyjęcie regulaminu wyborów na XXXII Walnym Zgromadzeniu 6.

Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków

7.Powitanie przez Prezesa PIT uczestników Walnego Zgromadzenia i zaproszonych gości

8.Wręczenie wyróżnień i odznaczeń .Prezesa PIT

 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

10. Sprawozdanie Rady PIT z działalności PIT za okres kadencji – wystąpienie Prezesa PITp>

11. Sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji – wystąpienie Przewodniczącej Komisji

12. Dyskusja plenarna nad sprawozdaniami Rady PIT i Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz nad programem działania Izby – wystąpienia członków PIT i zaproszonych gości

13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Radzie PIT

14. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

15. Wystąpienia kandydatów na Prezesa PIT

16. Pytania członków PIT i odpowiedzi kandydatów na Prezesa PIT

17. Wybór Prezesa PIT

18. Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa PIT

19. Wystąpienie Prezesa PIT

20. Określenie liczebności Rady PIT i Naczelnej Komisji Rewizyjnej

21. Wybór członków Rady PIT

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 10. Sprawozdanie Rady PIT z działalności PIT za okres kadencji – wystąpienie Prezesa PIT

22. Dyskusja plenarna – przedstawienie projektu zmian statutu PIT

23. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady PIT 24

. Wybór Naczelnej Komisji Rewizyjnej 25

. Dyskusja plenarna (ciąg dalszy) 

26.Ogłoszenie wyników wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu PIT

28. Przyjęcie budżetu PIT na rok 2020

29. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków; przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

30. Podjęcie uchwały w sprawie kierunku i programu działania PIT w latach 2020 – 2024

31. Zakończenie Walnego Zgromadzenia § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki

Informacje dodatkowe: ü Uprzejmie Państwa informujemy, że w przyszłym tygodniu rozpoczniemy rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez elektroniczny system organizacji konferencji.

Link do rejestracji wyślemy w kolejnym komunikacie. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym elektroniczna rejestracja jest obligatoryjna (na salę w pierwszej kolejności zapraszane będą osoby zarejestrowane). ü Program spotkania obejmuje obrady WZC (porządek obrad w Uchwale) oraz uroczystą kolację. W przypadku nie wyczerpania wszystkich tematów zaplanowanych w porządku obrad dopuszcza się kontynuację spotkania w sobotę. W czwartek 17 września o godz. 17:00 planowane jest spotkanie Rady PIT, o którym Członkowie Rady zostaną powiadomieni oddzielnym komunikatem. ü Dla uczestników wydarzenia Biuro Wykonawcze PIT zarezerwowało noclegi w hotelach: Renaissance Warsaw Airport, Atos i Aramis (ul. Mangalia 3b). Oferta cenowa zakwaterowania wraz z warunkami rezerwacji będzie dostępna po uruchomieniu systemu rejestracji. ü W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu istnieje ewentualność oddelegowania pełnomocnika. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 37 statutu Izby: „Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby: 1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego, 2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego.” Wzór pełnomocnictwa – należy wypełnić, zrobić skan lub zdjęcie i zamieścić w systemie podczas rejestracji. Oryginał proszę zabrać na obrady WZC i przekazać pracownikowi Biura Wykonawczego przy odbieraniu mandatu Członka PIT. ü Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji przedstawiciela na WZC oraz na adres e-mail przekazany na formularzu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

Z wyrazami szacunku Paweł Niewiadomski prezes, Polska Izba Turystyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE PIT ODZIAŁ MAŁOPOLSKI

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarząd Polskiej Izby Turystyki Oddział Małopolski podjął decyzje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopolskiego, które odbędzie się w Krakowie 06 sierpnia 2020r. o godz. 11.

Miejsce spotkania to hotel Logos, ul. Szujskiego 5 Kraków. To najważniejsze spotkanie członków naszej organizacji wybierze władze Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopolskiego na następną kadencję, określi program działania Izby na następne lata w obszarze najważniejszych problemów branży turystycznej oraz określi kierunek zmian dotyczących nowej struktury. Serdecznie zapraszam przedstawiciela reprezentującego Państwa Firmę na to najważniejsze spotkanie członków Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopolskiego. W załączniku przesyłam ramowy porządek obrad, pełnomocnictwo oraz regulamin obrad. Licząc na niezawodne przybycie na Walne Zgromadzenie PIT Oddział Małopolski,

Łączę wyrazy szacunku

Roman Mandyna Prezes Polska Izba Turystyki - Oddział Małopolski email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.mit.org.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.docx)Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.docx14 kB2020-08-03
Pobierz plik (Porządek obrad 2020.pdf)Porządek obrad 2020.pdf262 kB2020-08-03
Pobierz plik (Regulamin obrad 2020.pdf)Regulamin obrad 2020.pdf271 kB2020-08-03

GORĄCY TEMAT - POLSKI BON TURYSTYCZNY !

szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

GORĄCY TEMAT - POLSKI BON TURYSTYCZNY ! Polska Izba Turystyki zaprasza na wideoczat z p. Jackiem Janowskim dyrektorem Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej poświęcony informacjom nt. BONU TURYSTYCZNEGO

24 lipca, piątek, godz. 12:00 JAK AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W WIDEOCZACIE? W wideoczacie można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie wysłany do osób, które zgłoszą chęć bezpośredniego udziału w spotkaniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Link wyślemy do Państwa w piątek rano. TRANSMISJĘ SPOTKANIA MOŻNA OBEJRZEĆ NA ŻYWO NA FACEBOOKU!!! https://www.facebook.com/groups/PIT.CZLONKOWIE/?epa=SEARCH_BOX Grupa nosi nazwę: Polska Izba Turystyki - Członkowie (Właściciele i Pracownicy) https://www.facebook.com/groups/PIT.CZLONKOWIE/ Większość z Państwa jest już członkami tej grupy. Nowe osoby mogą dołączyć do grupy https://www.facebook.com/groups/PIT.CZLONKOWIE/ po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia - prośby o dołączenie (poprzez kliknięcie w przycisk Dołącz do grupy) i zaakceptowaniu go przez administratora. Warto to zrobić wcześniej, nie w ostatniej chwili przed wideoczatem. Transmisja na żywo webinaru dostępna będzie na ww grupie bez konieczności logowania się do aplikacji ZOOM. Jednak oglądanie go na Facebooku nie pozwala na bezpośredni udział. Pytania dotyczące tematu związanego z bonem turystycznym prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. godz.16, 23.07.2020, czwartek. Poniżej kilka technicznych wskazówek: 1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video 2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute). 3. Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się "...", po rozwinięciu menu przez polecenie "Rename" proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT 4. Proszę o zalogowanie się ok. g.11:45 (wyłączenie kamery i mikrofonu). Serdecznie zapraszam Łączę wyrazy szacunku, Grzegorz Chmielewski Wiceprezes PIT www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu Polska Izba Turystyki

Zaproszenie na wideoczat 21.04.g.15:00. Tarcza 1.0. Tarcza 2.0. Praktyczny poradnik.

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Zapraszamy na kolejny wideoczat Polskiej Izby Turystyki poświęcony zastosowaniu w praktyce rozwiązań Tarczy Antykryzysowej 1.0, a także proponowanych rozwiązań Tarczy 2.0. Webinar poprowadzi mec. Anna Stokłosa, ekspert ds. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wideoczat PIT #4 Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy pracodawcy branży turystycznej. Tarcza 1.0. i nowe rozwiązania tarczy 2.0. krok po kroku Wtorek, 21 kwietnia 2020 r., godz. 15.00 W ramach uchwalonego już przez Sejm pakietu działań osłonowych tzw. Tarczy Antykryzysowej, firmy z branży turystycznej mogą skorzystać z instrumentów umożliwiających przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ubieganie się o różne formy wsparcia finansowego. Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z 3-miesięcznych wakacji składkowych o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób. Jak w praktyce skorzystać z dostępnych instrumentów wsparcia wyjaśni prowadząca webinar mec. Anna Stokłosa. Webinar zaplanowany jest w dwóch częściach: Część 1, godz. 15:00 16:00 I. DOFINANSOWANIA I POŻYCZKA DLA PRZEDSIEBIORCÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ PO ZMIANACH W TARCZY 2.0. - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 1. Tarcza Antykryzysowa dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGSP i FP po zmianach w Tarczy 2.0. 2. Tarcza Antykryzysowa dofinansowanie prowadzenia działalności gospodarczej ( wysokość świadczenia, warunki formalne) 3. Tarcza Antykryzysowa świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnionych na umowę zlecenie i umowę o dzieło (wysokość, warunki formalne, opodatkowanie i składkowanie) 4. Mikropożyczka dla mikroprzedsiębiorcy po zmianach w Tarczy 2.0. (warunki umorzenia, dokumenty, termin) Część 2, godz. 16:00 17:00 II. ZAKŁAD PRACY BRANŻY TURYSTYCZNEJ W CZASIE EPIDEMII: ZUS, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, PRACA ZDALNA, ZARZĄDZANIE NIEOBECNOŚCIĄ PRACOWNIKA 1. Zwolnienie ze składek ZUS po zmianach w Tarczy 2.0. (zwolnienie ze składek, odroczenie / rozłożenie na raty składek ZUS) 2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodzica dziecka do 3, 8 i 18 roku życia oraz opiekuna osoby dorosłej z orzeczeniem o niepełnosprawności (wzór wniosku, wysokość, okres przysługiwania) 3. COVID-19 a obecność pracownika w pracy (urlop wypoczynkowy i urlop bezpłatny, przestój) 4. Kwarantanna (dokumenty, wynagrodzenie, dofinansowanie a kwarantanna i In.) 5. Specustawa - praca zdalna (możliwość powierzenia innej pracy, zapewnienie narzędzi niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej, procedury RODO) 6. Tarcza antykryzysowa badania profilaktyczne dla pracowników 7. Obowiązki sanitarne pracodawcy Jak uczestniczyć w wideoczacie? 1. W wideoczacie można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM (po zalogowaniu przez link aktywacyjny). W tym celu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyła w wideoczacie. Na pół godziny przed rozpoczęciem webinaru na podany w zgłoszeniu adres mailowy zostanie przesłany link, dzięki któremu można będzie zalogować się na platformę. Serdecznie zapraszam do wcześniejszego zalogowania się, aby punktualnie o 15:00 rozpoczęła się właściwa rozmowa. Przypominam, że link jest tylko dla Państwa użytku. 2. Transmisja webinaru dostępna będzie także w zamkniętej grupie na Facebooku PIT. Grupa nosi nazwę: Polska Izba Turystyki Członkowie (Właściciele i Pracownicy) https://www.facebook.com/groups/PIT.CZLONKOWIE/. Dostęp do niej mają tylko członkowie PIT po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia - prośby o dołączenie do grupy (poprzez kliknięcie w przycisk Dołącz do grupy) i zaakceptowaniu go przez administratora. Warto to zrobić wcześniej, nie w ostatniej chwili przed wideoczatem. Warto aktywnie włączyć się w wideoczat poprzez aplikację ZOOM. Oglądanie go na Facebooku nie pozwala na bezpośredni udział! Zachęcamy do zadawania pytań!!! - Mec. Anna Stokłosa będzie odpowiadać w pierwszej kolejności na pytania zadane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (czekamy na nie do poniedziałku do godz.18.00). - W drugiej kolejności odpowie na pytania zadawane przez aktywnych uczestników webinaru na ZOOM-ie. Zależy to oczywiście od możliwości czasowych i liczby przesłanych pytań. Poniżej kilka technicznych wskazówek: 1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video 2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute). 3. Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się "...", po rozwinięciu menu przez polecenie "Rename" proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT 4. Proszę o zalogowanie się ok. g.14:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. 14:45 Spotkanie będzie moderować Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki

Serdecznie zapraszam Łączę wyrazy szacunku, Paweł Niewiadomski Prezes PIT www.pit.org.pl www.wspierajmysie.eu

Zaproszenie na spotkanie noworoczne

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki

 Serdecznie zapraszamy na Spotkanie Noworoczne podczas którego członkowie naszej Izby będą mogli się razem spotkać, porozmawiać i osobiście złożyć sobie życzenia noworoczne. Spotkanie organizowane jest 21 stycznia 2020 r. ( wtorek ) o godz. 18 w Krakowie w restauracji Fiorentina https://fiorentina.com.pl/

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 10.01.2020 r.

Serdecznie zapraszamy !!!

pozdrawiam

Roman Mandyna Polska Izba Turystyki - Oddział Małopolski

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdf589 kB2020-01-07