• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW MIT

                             Rada Oddziału MIT podjęła decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków na dzień 28 listopada 2011 roku w Limanowej. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu "JAWORZ" ul.Sikorskiego 28.

I termin dnia 28.11.2011 o godz. 15.00, II termin o godz.15.30

Program: 1.Wybór Delegatów MIT na Walne Zgomadzenie Polskie Izby Turystyki

              2.Dyskusja

                                                                                Prezes

                                                                    Małopolskiej Izby Turstyki

                                                                             Ryszard Sikora

 

                                                                   

 

Uchwała nr 12/2011 Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki z dn.21.08.2011

w sparwie przyjęcia przedsiębiorców w poczet członków zwyczajnych Polskiej Izby Turystyki

Na podstawie & 21 ust.1 oraz & 38 pkt.10 statutu Polskiej Izby Turstyki,Rada Naczelna postanowiła z dniem 21 sierpnia 2011 r. przyjęć w poczet członków zwyczajnych Izby następujących przedsiębiorców:

1. Sky4Fly Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

2.Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Eurpejskiej z siedzibą w Olsztynie.

3.P.W."Max-Inn" Zajazd-Camping-Skansen "Pastewnik" z siedzibą w Przeworsku.

4.Przedsiębiorcy Agnieszka Zaręba, Anna Wapniarska-Fronczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Travel Experience s.c. Agnieszka Zaręba,Anna Wapniarska-Fronczak z siedzibą w Lublinie.

5.Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie.

Jan Korsak

Prezes Polskiej Izby Turystyki

 

Informacja w sparwie zmiany danych dotyczących członków PIT

Niżej wymienieni Członkowie Polskiej Izby Turystyki poinformowali o zmianach dotyczących ich danych:

1.Zmiana adrsu siedziby Firmy "Damis Travel" w Warszawie z ul.Francuskiej 49 na ul.Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa

2.Zmiana nazwy i adresu siedziby Firmy "EUREKA" Sp. z o.o. w Łebie ul.Brzozowa 22 84-360 Łeba na "FREGATA" Sp. z o.o. z Bielska Białej ul. Batorego 4 43-300 Bielsko-Biała.

Informacja w sprawie ustania członkowstwa niektórych Członków PIT

Zgodnie z & 23 ust.1 statutu Polskiej Izby Turystyki członkostwo niżej wymienionych członków PIT ustało:

1. z powodu wypisania się z Polskiej Izby Turystyki

a/Kaltówki Hotel Górski PTTK z Zakopanego

b/Biuro Turystyczne "Zakopane" z Zakopanego

c/Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "NEPTUN" z Jantara

d/HB "Projekt" Sp. z o.o. z Białegostoku.

2.z powodu zaprzestania działalności:

a/Centrum Turystyki Sp z o.o. z Krakowa

b/Fregata Travel Sp z o.o. z Krakowa

c/BT "Unikat"

Uchwała nr.11/2011 Rady Naczelnej PIT z dnia 21.08.2011

w sprawie skreślenia przedsiębiorców z listy Członków zwyczajnych Polskiej Izby Turystyki z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Na podstawie & 23 ust.2 w związku z & 23 ust.4 oraz & 38 pkt 10 statutu Polskiej Izby Turystyki Rada Naczelana postanowiła z dniem 21 sierpnia 2011 r. z powodu niepłacenia składek członkowskich, skreślić z listy Członków zwyczajnych PIT następujących przedsiębiorców:

1.Rada Consultingowa Sp. z o.o. z Krakowa

2.P.G.R.H. "Sponti"

3.Harctur Sp. z o.o.

4.Biuro Turystyczne "Ornak"

5.Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Zalesie s.c. z Zalesia k/Barczewa.

Jan Korsak

Prezes Polskiej Izby Turysyki

Głosujcie na JANA SIENKIEWICZA Prezesa Polskich Flisaków

Zarząd MIT Oddz. PIT rekomenduje i zwraca się z uprzejmą prośbą o głosowanie na Kandydata do Sejmu RP Jana Sienkiewicza , który tak wiele czyni dla rozwoju turystyki w woj. małopolskim i całym Kraju.Lista nr.7 poz.17

 

Z góry serdecznie dziekujemy - Zarząd MIT