• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Informacja dla Członków PIT dotycząca trzęsień ziemi w Kos i Bodrum

Szanowni Państwo,
Członkowie Rady PIT,

 

W nocy z 20 na 21 lipca miało miejsce trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się w rejonie Morza Egejskiego, a jego skutki były odczuwalne na wyspie Kos i w okolicy Bodrum. Z informacji przekazanych izbie wynika, że na skutek tych zdarzeń nie ucierpieli klienci zrzeszonych w PIT organizatorów turystyki.

 

Jak wynika z naszych ustaleń, najbardziej odczuwalne wstrząsy zarejestrowano w mieście Kos. Obecnie jednak sytuacja jest opanowana. W mieście Kos trwają prace porządkowe i zabezpieczające.

 

W kilku hotelach znajdujących się na wyspie w nocy ewakuowano gości, jednak po sprawdzeniu stanu budynków przez lokalne służby, większość klientów mogła powrócić do swoich miejsc zakwaterowania. Pozostali klienci powrócą do hoteli po zakończeniu weryfikacji ich stanu technicznego nadzór budowlany.
Inspekcje inżynieryjne zostały również przeprowadzone na lotnisku, które obecnie funkcjonuje normalnie, a loty odbywają się bez przeszkód i zgodnie z planem.

 

W rejonie Bodrum wstrząsy były odczuwane wyłącznie w mieście, a klienci wypoczywający w okolicznych hotelach nie zgłaszali niepokojących informacji dot. wstrząsów. Lotnisko i hotele w tym rejonie funkcjonują normalnie.

 

Oficjalne informacje podawane przez lokalne służby porządkowe są pozytywne. W związku z unormowaniem się sytuacji, touroperatorzy zrzeszeni w PIT informują, że  do zmian rezerwacji mają zastosowanie Warunki Uczestnictwa. Jednocześnie pozostają w stałym kontakcie z lokalnymi służbami i monitorują sytuację, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów.

 

--
Pozdrawiam
 
Marzena Markowska
Rzecznik Prasowy
Polska Izba Turystyki
tel. 22 826 55 36
698 400 088

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezes PIT spotkał się z wiceministrem Rogowskim


13.07.2017

11 lipca w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się pierwsze spotkanie powołanego dzień wcześniej Podsekretarza ds. Turystyki Dariusza Rogowskiego z prezesem Polskiej Izby Turystyki Pawłem Niewiadomskim. 

„Cieszę się, że do spotkania tego doszło natychmiast, szczególnie że obecnie mamy do czynienia z wieloma ważnymi zmianami w prawie turystycznym. Wkrótce w Sejmie przedstawiany będzie projekt Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nadal liczymy na współpracę z MSiT w tym temacie” – komentuje Paweł Niewiadomski. 

Polska Izba Turystyki wiąże duże nadzieje z powołaniem nowego Podsekretarza Stanu ds. Turystyki, szczególnie w sprawie projektu ustawy o imprezach turystycznych. Fakt, że nowy wiceminister spotyka się z przedstawicielami branży od razu po otrzymaniu nominacji i od razu podejmuje rozmowę o konkretnych problemach branży daje nadzieje na dobrą współpracę. 

Podczas spotkania omówiono najważniejsze aspekty współpracy PIT z ministerstwem. W zakresie działań legislacyjnych omówiono tryb dalszej pracy nad ustawą o imprezach turystycznych, w związku z wprowadzaniem kolejnych zmian do projektu na etapie konsultacji międzyresortowych. Prezes Niewiadomski przypomniał, jak ważna była rola PIT w dotychczasowej pracy nad projektem, szczególnie w kontekście doświadczeń Izby w pracach nad wprowadzeniem dyrektywy. 

Omówiono kluczowe dla branży turystycznej poprawki do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zgłoszone przez PIT i przyjęte przez Ministerstwo Finansów. 

W zakresie szeroko rozumianego rozwoju turystyki PIT zwróciła uwagę na: problem szarej strefy w usługach turystyki wyjazdowej, problematykę szarej strefy w aspekcie turystyki szkolnej i wypoczynku dzieci i młodzieży i problematykę podatkową hamującą rozwój turystyki. Prezes PIT poruszył też temat ochrony i wsparcia dla działalności sezonowej na atrakcyjnych turystycznie obszarach Polski. Podkreślił również konieczność promowania działań pro-turystycznych wśród lokalnych samorządów. 

Paweł Niewiadomski przedstawił także problemy małych i średnich przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe, transportowe i inne związane z turystyką. W szczególności zwrócił uwagę na: problem przepisów dotyczących praw autorskich związanych z odtwarzaniem muzyki i programów telewizyjnych w obiektach turystycznych i gastronomicznych, problematykę kontroli autokarów i inne pokrewne. 

W zakresie promocji Polski za granicą i znaczenia turystyki Polska Izba Turystyki zadeklarowała gotowość udzielenia merytorycznej pomocy w pracach nad tworzeniem nowej ustawy o POT. 

Rozmówcy zapowiedzieli już kolejne spotkania, poświęcone innym problemom branży turystycznej oraz pogłębionym rozmowom na poszczególne tematy.

 
 

 

PIT przedstawia plan dla turystyki przyjazdowej

oncentracja na wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego w promocji turystyki, działania edukacyjne i legislacyjne na rzecz branży oraz podnoszenie jakości usług turystycznych to niektóre z działań, które podejmie w najbliższym czasie Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki.

Pierwsze posiedzenie Komisji pod kierownictwem nowo wybranej przewodniczącej Anny Jędrochy odbyło się 20 czerwca 2017 w Warszawie. Podczas posiedzenia Komisji przyjęto plan działań na najbliższe lata. Plan zakłada działalność w trzech najważniejszych obszarach: legislacji, integracji branży oraz promocji turystyki do Polski.

Rada Naczelna PIT powierzyła przewodnictwo Komisji Annie Jędrosze, która ma na swoim koncie wiele zasług w ramach działalności społecznej na rzecz turystyki i posiada duże doświadczenie praktyczne oraz wiedzę na temat turystyki przyjazdowej. Jest z nią związana od 30 lat, początkowo z Orbisem, a od 1989 r z ATH Intercrac - krakowskim touroperatorem, którego reprezentuje w strukturach PIT.

Komisja planuje prowadzić działania na rzecz wprowadzania regulacji sprzyjających turystyce przyjazdowej. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie systemowego źródła finansowania promocji turystycznej w postaci lokalnej opłaty turystycznej, tzw. ”Ustawa śniegowa”, czy regulacje prawne dotyczące usług oferowanych w ramach tzw. gospodarki współdzielenia. Przedmiotem prac komisji będzie też opiniowanie innych ustaw i rozporządzeń, które dotyczą całej branży turystycznej, a w niektórych przypadkach - całej gospodarki, jak np. rozporządzenie o ochronie danych osobowych czy ustawa o VAT.

Komisja zwiększy również aktywność na arenie międzynarodowej. Planowane jest zintensyfikowanie działań lobbingowych PIT w ECTAA w tematach ważnych dla turystyki przyjazdowej oraz doprowadzenie do przyjęcia rozwiązań korzystnych dla sektora gospodarki turystycznej w strukturach Unii Europejskiej.

Ze względu na charakter działalności sektora turystyki przyjazdowej, kluczowym obszarem zainteresowania Komisji jest zarządzanie promocją turystyczną i jej finansowanie. Komisja widzi potrzebę większego zaangażowania Polskiej Organizacji Turystycznej w inicjowanie i wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto przypomnieć, że u podstaw powołania POT było tworzenie warunków współpracy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców.

Znaczna większość narodowych organizacji turystycznych deklaruje dywersyfikację źródeł finansowania. PIT uważa, że Polska też powinna pójść w tym kierunku. Komisja chce podjąć dyskusję na temat zasad partycypacji branży w wydarzeniach promocyjnych, takich jak targi, spotkania B2B, Polish Travel Market. Widzi też konieczność ustalenia zasad wspófinansowania tych działań promocyjnych oraz rozszerzenia promocji wykorzystującej nowe technologie.

Ważnym kierunkiem podejmowanych przez Komisję działań w najbliższej perspektywie jest integracja i wsparcie sektora turystyki przyjazdowej w Polsce. Komisja chce podjąć realizację projektów edukacyjnych dla branży, otwartych dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dla członków Izby. Jesienią 2017 r. włączy się w organizację  seminariów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Będzie też we współpracy z ROT-ami kontynuować organizację study tours do wybranych regionów Polski.

Komisja chce włączyć się w działania promujące podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez promowanie wyróżniających się produktów turystycznych, skomercjalizowanych przez przedsiębiorców turystycznych oraz opisanie kwalifikacji pilotów z zakresu obsługi turystyki przyjazdowej i biznesowej.

Przewodnicząca planuje, żeby posiedzenia komisji oraz seminaria były otwarte dla całej branży, tak aby każdy, kto będzie zainteresowany podejmowaną tematyką, miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Harmonogram działań będzie opublikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki.

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej PIT liczy 20 osób, składa się w większości z przedstawicieli: touroperatorów specjalizujących się w turystyce przyjazdowej, hoteli. W jej skład wchodzą także: organizator targów i doradca z zakresu gospodarki turystycznej.

 
 

 

Formalne wymogi dotyczące podróży z dziećmi

W związku z zapytaniami kierowanymi do izby przypominamy, że w czasie podróży dzieci muszą posiadać swój paszport lub dowód osobisty. Ponadto, dziecko podróżujące indywidualnie, z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi, lub w towarzystwie tylko jednego rodzica, może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż.

W wielu wypadkach powinien to być dokument poświadczony notarialnie, jednak nie istnieją przepisy UE w tym zakresie i każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga okazania takich dokumentów. Przed podróżą dziecka należy więc sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, z którego wyjeżdżamy lub do którego wjeżdżamy. Informacji takiej można zasięgnąć w placówce dyplomatyczno-konsularnej danego państwa w Warszawie.

Informacje dot. wymogów państw UE w tej materii (podróżowanie dzieci i młodzieży bez opiekuna prawnego) są dostępne tutaj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_pl.htm  

 

ZAPRASZAMY