• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Zostań ,,Pracodwcą Jutra''! Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

i Zapraszamy do udziału w konkursie ,,PRACODAWCA JUTRA'' organizowanego przez PARP.

Projekt ma na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załącznikach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 roku.

Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu.

 

Wiesława Przybylska Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

Nowy Ład a podatek VAT - co nas czeka w 2022 roku? Zapytaj eksperta! Zapraszamy na szkolenie!

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU EKSPERCKICH SZKOLEŃ !!!

(R)EWOLUCJA PODATKOWA POLSKIEGO ŁADU Szkolenia poprowadzi, doskonale Państwu znana p. Justyna Zając Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki.

Nowy Ład a podatek VAT co nas czeka w 2022 roku?

Termin szkolenia: 19.01.2022 r., godz.10-14

/ platforma wideokonferencji ZOOM Rejestracja osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1233

Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 PLN (+ 23% VAT)

Cena dla pozostałych osób 200 PLN (+ 23% VAT) W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu. Akceptowane będą jedynie te osoby, które mają właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM ie.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem szkolenia Poniżej kilka technicznych wskazówek

 W szkoleniu można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM, po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie Państwu przesłany przed szkoleniem.

1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video

2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).

3. WAŻNE - Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się "...", po rozwinięciu menu przez polecenie "Rename" proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT

4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. godz. 9:45 Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o dokładne wpisywanie imienia i nazwiska uczestnika zgodne ze zgłoszeniem, które Państwo wpisaliście podczas rejestracji w systemie Coffee.

UWAGA! Istnieje możliwość zadania pytania przed szkoleniem i otrzymania odpowiedzi podczas spotkania. Pytania prosimy przysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 17 stycznia 2022.

Zapraszamy! Wiesława Przybylska Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki

Zmiany w prawie dot. organizatorów turystyki

Szanowni Państwo

W dniu 30 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zmiany te mają wpływ na działalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i dotyczą:

    1) Wykazu umów, którego katalog wymaganych elementów został poszerzony o dodatkową informację w zakresie kodów lotnisk, jeżeli impreza zawiera przelot (zmiana zaznaczona na czerwono).

Wykaz umów będzie teraz zawierał następujące dane:

a) numer rezerwacji lub umowy;

b) termin zawarcia umowy;

c) termin imprezy turystycznej lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług turystycznych;

d) liczbę podróżnych objętych umową;

e) łączną cenę usług objętych umową;

f) miejsce lub trasę wykonania umowy;

g) rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową;

h) kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach powiązanych usług turystycznych zawiera przelot;

i) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat;

j) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązani prowadzić wykaz umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych.

   2) Wykreślenia z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na wniosek przedsiębiorcy turystycznego w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Przedsiębiorcy turystyczni składający wniosek o wykreślenie z ww. rejestru, są zobowiązani złożyć zaległe deklaracje i opłacić należne składki lub raty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy lub Turystyczny Fundusz Zwrotów.

Pozostałe zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: I Uzupełniono przepisy dotyczące zwrotu składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy (art. 15kc ust. 8a ww. ustawy). Wyszczególniono 3 przypadki, w których przedsiębiorca może starać się o zwrot nadpłaty:

1) Przedsiębiorca został wykreślony z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności,

2) Dokonano wpłaty w kwocie wyższej niż należna składka,

3) Składka została odprowadzona przez podmiot niezobowiązany względem TFP. W przypadku z pkt 1 przedsiębiorca turystyczny może wystąpić o zwrot w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna. W przypadkach zawartych w pkt 2 i 3, termin na wystąpienie o zwrot wynosi 30 dni od dnia dokonania wpłaty składki.

II Wprowadzono możliwość zarachowania składek na TFP na poczet następnych należnych składek (podobnie jak dotychczas w TFG) – art. 15kc ust.8 ww. ustawy.

Pełna treść ustawy znajduje się pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231701.pdf

Z poważaniem, Andrzej Jędrzejowski Starszy Inspektor Zespól ds. Usług Turystycznych tel.: +48 12 37 96 028

Jubileusz XXV-lecia Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

W imieniu zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki serdecznie zapraszamy Państwa na obchody XXV-lecia istnienia naszej Izby - hasłem naszych obchodów będzie: „ PIT jak wino, im starsze tym lepsze”.

Wydarzenie odbędzie się 08 października 2021 roku o godz. 17 i obejmuje wyjazd z Krakowa do Winnicy Wieliczka (Pawlikowice 1a, 32-020 Pawlikowice - https://winnicawieliczka.com/)

Zapewniamy bezpłatny transport autokarowy z Krakowa - wyjazd autokaru o godz. 16:00 z przystanku autobusowego przy ul. Pawiej 3-5 (naprzeciwko Hotelu Mercure).

W ramach jubileuszu uczestnicy będą mogli wziąć udział w: - prezentacji historii winiarstwa w Małopolsce jak i nowych, niestandardowych produktów turystycznych ofertowanych w Małopolsce - degustacji produktów z winnicy i lokalnych producentów żywności - integracyjnym ognisku dla branży turystycznej Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny

. UWAGA: obowiązuje limit 1 uczestnik/1 firmę

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rezerwację poprzez formularz rezerwacyjny FORMULARZ REJESTRACYJNY, bądź pilne potwierdzenie udziału w obchodach XXV-lecia istnienie Oddziału Małopolskiego drogą mailową ostatecznie do dnia 01.10.2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Serdecznie zapraszamy całą branżę turystyczną z Województwa Małopolskiego, jak i firmy turystyczne działające na rynku małopolskim do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu

. Do zobaczenia w Winnicy Wieliczka 8 października !

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Z poważaniem

 Piotr Laskowski Polska Izba Turystyki Oddział Małopolskiego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.mit.org.pl

Sprawozdanie Rady Polskiej Izby Turystyki z działalności PIT w latach 2020-2021

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

W załączeniu przesyłam uzupełnione Sprawozdanie Rady z działalności PIT w latach 2020-2021.

Z poważaniem Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki

XXXIII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

Chciałam poinformować, że rozpoczęliśmy rejestrację uczestników na XXXIII Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Turystyki poprzez system Coffee. 

Link do rezerwacji poniżej: https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1197

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanym Zgromadzeniu prosimy o pilną rejestrację.

Z poważaniem, Aneta Noszczyńska Polska Izba Turystyki Oddział Małopolskiego

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel : 668 083 472 www.mit.org.pl

Prezentacja turystyczna Węgier 23 września - zaproszenie

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

W imieniu Węgierskiej Agencji Turystyki (HTA/Visit Hungary), którą firma Aviareps reprezentuje w Polsce, z przyjemnością zapraszamy do udziału w prezentacji oferty turystycznej Węgier 23 września w godz. 9.30 - 12.30 w krakowskim hotelu Hilton Garden Inn.

Formalne zaproszenie wraz z programem w załączeniu. Konsul Generalny Węgier w Krakowie zapowiedział udział w spotkaniu.

Z Budapesztu przyjedzie delegacja Węgierskiej Agencji Turystyki oraz około 10 przedstawicieli węgierskiej branży turystycznej.

Potwierdzenia udziału prosimy wysyłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Osoba kontaktowa to Marek Slawatyniec tel +48 22 632 32 05

Z poważaniem, Aneta Noszczyńska Polska Izba Turystyki Oddział Małopolskiego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

tel : 668 083 472 www.mit.org.pl 

Załączniki:
Pobierz plik (Wegry-Krakow.pdf)Wegry-Krakow.pdf423 kB2021-09-03