• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Preferencyjne ceny testów na SARS-CoV-2 dla klientów Członków Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie,

Z przyjemnością informujemy o podjęciu współpracy Polskiej Izby Turystyki z laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. umożliwiającej zawieranie umów przez Członków Polskiej Izby Turystyki z Diagnostyka Sp. z o.o. na przeprowadzanie testów SARS CoV-2 dla swoich klientów na preferencyjnych warunkach.

Poniżej przedstawiamy szczegóły współpracy

: 1. Umowa współpracy zawierana jest pomiędzy Członkiem Polskiej Izby Turystyki a laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o. na hasło: Polska Izba Turystyki

2. Umowa współpracy jest wzorem i nie należy go z góry podpisywać. Ostateczny dokument dla swojej ważności musi zostać w odpowiednich miejscach uzupełniony zarówno przez Członka PIT, jak i również przez Diagnostykę.

3. Przedmiotem umowy jest zamówienie przez kontrahenta (Członka PIT) wykonywania badań w celu identyfikacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2, metodą PCR oraz testów antygenowych w laboratorium Diagnostyki lub laboratorium współpracującego z Diagnostyką podwykonawcy. Istnieje możliwość rozszerzenia indywidualnie współpracy na wykonywanie innych badań niż wyżej opisane.

4. Za realizację oraz obsługę logistyczną zawieranych umów odpowiada Diagnostyka Sp. z o.o.

5. Na podstawie zawartej umowy Diagnostyka przekaże kontrahentowi (Członkowi PIT) indywidualne (jednorazowe) kody, umożliwiające osobie, która takim kodem się posłuży, wykonanie badania przypisanego do danego kodu bez uiszczania opłaty.

Płatnikiem za wykonane badania jest kontrahent (Członek PIT). Kontrahent (Członek PIT) odpowiada za zabezpieczenie oraz dystrybucję kodów, które są również podstawą do naliczenia opłat przez Diagnostykę. Szczegóły przekazywania kodów oraz ich rozliczania określa umowa współpracy.

6. Cennik testów: SARS CoV-2 (COVID-19) metoda RT-PCR: 260,00 PLN netto SARS CoV-2 antygenowy test jakościowy: 70,00 PLN netto Zaświadczenie w języku obcym do w/w badań 30,00 PLN netto

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie logistyki indywidualnej współpracy oraz zawarcia umowy, prosimy o bezpośredni kontakt z przedstawicielami handlowymi Diagnostyka Sp. z o.o. Lista kontaktów z podziałem na obsługiwane województwa bądź regiony znajduje się pod adresem https://diag.pl/lekarz/dzial-obslugi-kontrahenta/

8. Lista punktów pobrań, w których można wykonać badanie, wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest pod adresem https://diag.pl/katalogi/placowki/ zaznaczając odpowiedni checkbox odpowiadający rodzajowi badania szczegóły zostaną Państwu przekazane przez Diagnostykę przed podpisaniem indywidualnej Umowy współpracy.

UWAGA! Informujemy, że wzór Umowy współpracy oraz Informacja dodatkowa dot. Umowy współpracy dostępne są na stronie internetowej PIT www.pit.org.pl, w części dostępnej dla członków po zalogowaniu.

W razie problemów z logowaniem, prosimy o kontakt w celu udostępnienia w/w dokumentów z Państwa Oddziałem lub Biurem Wykonawczym. Kontakty do Oddziałów i Biura Wykonawczego dostępne są na stronie PIT pod adresem http://www.pit.org.pl/index.php?navi=003 Zapraszamy do podjęcia współpracy z naszym Partnerem! Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki