• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PIT Oddział Małopolski - 15.04.2021godz. 10.00-pierwszy termin, 10.15-drugi temin

Szanowni Państwo,

Członkowie Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki

, Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki zwołuje na dzień 15 kwiecień 2021 roku, godz. 10.00–pierwszy termin, 10.15-drugi termin Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki w trybie on-line na platformie ZOOM, podsumowujące rok obrachunkowy 2020.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad oraz zatwierdzenie regulaminu obrad.

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Oddziału.

6. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Zatwierdzenie sprawozdań ZO i KR i wykonania budżetu za rok 2020.

9. Prezentacja założeń programowych na rok 2021.

10. Prezentacja projektu budżetu OM PIT na rok 2021.

11. Zatwierdzenie budżetu OM PIT na rok 2021.

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zatwierdzenie wniosków Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd informuje, że:

1. Zasady udziału w Zgromadzeniu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zawiadomienia;

2. Zgromadzenie obradować będzie według regulaminu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego Zawiadomienia.

3. Zgromadzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na platformie ZOOM –

link rejestracyjny poniżej Time: April 15, 2021 10:00 AM Warsaw Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/9781690472?pwd=89R8Q96amyhpSdAj54rbYOmIBTqHfKcj0Us Meeting ID: 978 169 0472 Passcode: MIT2021#sc przy zapewnieniu:

a) transmisji obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnik Zgromadzenia może wypowiadać się w toku obrad

 c) wykonywania przez Uczestnika Zgromadzenia prawa głosu w toku obrad Zgromadzenia, w tym oddania głosu,

d) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Zgromadzenia.

PROSIMY O ODESŁANIE NA E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. PODPISANEGO OŚWIADCZENIA LUB PEŁNOMOCNICTA DO 8 KWIETNIA 2021. UWAGI TECHNICZNE

1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video

2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).

3. WAŻNE - Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy.

W górnym prawym rogu znajdują się "...", po rozwinięciu menu przez polecenie "Rename" proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT

4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:50 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość o godz. 10:00 W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod numerem 602459178.

Z poważaniem Piotr Laskowski Prezes Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.