• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

zapraszamy na szkolenie podatkowe! Zmiany w VAT w 2021 r.

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE PODATKOWE ZMIANY w VAT w 2021 r.

Szkolenie poprowadzi, doskonale Państwu znana p. Justyna Zając Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki. Termin szkolenia: 15.02.2021 r., godz.10-14 / platforma wideokonferencji ZOOM

Termin zgłoszeń: do dnia 11.02.2021 r. Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 PLN (+ 23% VAT) Cena dla pozostałych osób 200 PLN (+ 23% VAT)

Rejestracja osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1135

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.

Akceptowane będą jedynie te osoby, które maja właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM ie.

Program szkolenia Zmiany w VAT w 2021 r.

1. Nowości w VAT w turystyce wyroki TSUE

2. SLIM VAT Cel zmian SLIM VAT, Zmiana matrycy stawek VAT, Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych, Zmiany w zakresie MPP, Zmiany w zakresie nowego JPK_VAT, Zmiany w zakresie systemu TAX FREE, Ujmowanie faktur korygujących in minus oraz in plus, Zmiany w eksporcie, Spójne kursy walutowe, Prezenty o małej wartości, Korzyści przy odliczaniu VAT, Osłabienie roli WIS

3. Tarcze antykryzysowe a podatek VAT - Objaśnienia podatkowe z 16 lipca 2020r., Rozliczanie subwencji PFR a VAT

4. Brexit i jego skutki w podatku VAT

5. Zapowiadane zmiany na 2021 - Pakiet e-commerce, System OSS i IOSS

6. Konsekwencje zmian 2020 - Matryca stawek, Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) , JPK_VAT, Wystawienie faktury do paragonów z NIP, Pakiet Quick Fixes WDT, procedura call-od-stock, transakcje łańcuchowe

Zmiany w CIT w 2021 r

1. Nowe zasady zaliczania wydatków inwestycyjnych w koszty podatkowe - tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny

2. Nowy sposób rozliczania podatku dochodowego - tzw. ryczałt od spółek (CIT estoński)

3. Podwójne opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT

4. Zmiany w amortyzacji nowe zakazy

5. Zmiany w zakresie cen transferowych

6. Pozostałe zmiany: nowe zasady rozliczania strat podatkowych (zakazy), spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku dochodowego przy zbyciu udziałów, nowy obowiązek dla dużych podatników i PGK - publikacja informacji o strategiach podatkowych (ważne terminy i kary, zakres obowiązku publikacji), ulga na złe długi w 2021 r. - nowe zasady, zmiana zasad opodatkowania w przypadku likwidacji spółki i przekazania jej majątku wspólnikom, kolejne przesunięcie terminu wejścia w życia zmian w podatku u źródła, stawka 9% dla większej liczby podatników

7. Jak nowe JPki wpływają na rozliczenie podatków dochodowych? nowe narzędzie do typowania do kontroli

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki