• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

: Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki w wersji on-line

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

Zarząd Oddziału Małopolskiego PIT zawiadamia o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2021 r. godz.10.00-pierwszy termin, godz. 10.15–drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Przyjęcie porządku obrad;

4. Przyjęcie regulaminu obrad Zgromadzenia;

5. Zmiany w Zarządzie Oddziału Małopolskiego;

6. Ogłoszenie wyników zmian w Zarządzie Oddziału Małopolskiego;

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd informuje, że: 1. Zgromadzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zasady udziału w Zgromadzeniu określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego Zawiadomienia; 2. Zgromadzenie obradować będzie według regulaminu, którego projekt stanowi załącznik do niniejszego Zawiadomienia.

Wszystkie osoby wydelegowane przez Członków Izby do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o przesłanie stosownych oświadczeń i pełnomocnictw najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem NWZ, aby mogły one wziąć udział w głosowaniach zgromadzenia.

Wzory oświadczenia i pełnomocnictwa znajdą Państwo w załączniku.

Z poważaniem Roman Mandyna Prezes PIT Oddział Małopolski

 

 

 

Załączniki: 1. Regulamin udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki w dniu 27 stycznia 2021 r. godz.10.00-pierwszy termin, 10.15-drugi termin przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Projekt regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki w dniu 27 stycznia 2021 r. godz.10.00-pierwszy termin, 10.15-drugi termin przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Z1. Wymagania techniczne Platformy umożliwiającej udział w Zgromadzeniu. Z2. Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Zgromadzenia. Z3. Pełnomocnictwo.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin obrad.pdf)Regulamin obrad.pdf42 kB2021-01-14
Pobierz plik (Regulamin udziału.pdf)Regulamin udziału.pdf44 kB2021-01-14
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1.pdf20 kB2021-01-14
Pobierz plik (Załącznik nr 2.pdf)Załącznik nr 2.pdf28 kB2021-01-14
Pobierz plik (Załącznik nr 3.pdf)Załącznik nr 3.pdf32 kB2021-01-14