• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych organizatorów turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Ogłoszono rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające wymogi dot. minimalnych sum gwarancyjnych dla organizatorów turystyki. W Dzienniku Ustaw z datą 10 kwietnia ukazało się rozporządzenie łagodzące warunki uzyskania gwarancji przez biura podróży. Przyjęto postulat Polskiej Izby Turystyki, aby dla umów zawieranych w 2020 roku, podstawą dla ustalenia minimalna suma gwarancji był przychód nie niższy niż 30% wysokości przychodu w roku 2019 (z zachowaniem minimalnych kwotowych sum gwarancji). Rozporządzenie zawiera sformułowania korzystne z punktu widzenia branży turystycznej. Dotąd przepis mówił, że przewidując zakres działalności w nowym roku, organizator turystyki starający się o gwarancję nie może podać mniejszego przychodu z imprez turystycznych niż ten, który uzyskał w roku poprzednim. Według nowych przepisów roczny przychód w roku obrotowym 2020, na podstawie którego wyliczana jest wymagana suma gwarancyjna, nie może być niższy niż 30 proc. rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019. W pierwszej wersji zmiany proponowano 50 proc., w trakcie prac legislacyjnych udało się obniżyć ten zapis do 30 proc. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - tekst rozporządzenia można znaleźć na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/648

Zachęcamy także do śledzenia komunikatów na stronie PIT www.pit.org.pl i www.wspierajmysie.eu Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki Nadawcą maila jest Polska Izba Turystyki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29, 00-626 Warszawa, tel./fax: 22 826 55 36 www.pit.org.pl