• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych

Uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
06.03.2017

Polska Izba Turystyki przekazała Ministrowi Sportu i Turystyki uwagi do projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w wyznaczonym terminie do 16 lutego 2016.

Poniżej zamieszczamy nasze stanowisko oraz zestawienie wszystkich uwag w ramachkonsultacji publicznych projektu. W związku z tym, że czas przewidziany na konsultacje publiczne był bardzo krótko, a materiał przekazany przez MSiT - obszerny, PIT nadal prowadzi prace nad projektem. 

Konferencja uzgodnieniowa poświęcona projektowi ustawy odbędzie się 13 marca. Zachęcamy do przekazywania izbie swoich uwag, które - jeśli nie zostaną zawarte w stanowisku izby - przekażemy ministerstwu jako odrębne głosy przedsiębiorów w tej sprawie.