• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Kraków: odbyło się pierwsze szkolenie z TFG

Stuprocentową frekwencją mogą pochwalić się organizatorzy szkolenia z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego: Małopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki, Krakowska Izba Turystyki i Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp z o.o. Oddział Małopolski.

Pierwsze szkolenie dla branży z zagadnień związanych z wejściem w życie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego odbyło się 3 marca w krakowskim hotelu Plus Q. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi wprowadzającymi TFG oraz określenie wpływu Funduszu na prowadzoną działalność.

Za część merytoryczną spotkania odpowiadali: Justyna Zając-Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy, członek zarządu Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych i ekspert Polskiej Izby Turystyki Stanisław Piśko.

Eksperci wyjaśnili słuchaczom znaczenie podstawowych pojęć, które pojawiają się w ustawie o TFG, zaprezentowali zasady prowadzenia ewidencji i praktyczne problemy związane z deklarowaniem wpłat, objaśnili jak ma się wysokość wpłat na Fundusz do form i rodzajów imprez turystycznych (turystyka przyjazdowa, wyjazdowa, krajowa, pośrednicy, agenci).

Podjęli też rodzący wiele pytań temat rozliczania VAT marży i składki na Fundusz, odpowiedzieli na pytania: czy TFG jest podatnikiem podatku VAT oraz czy składka na TFG stanowi dla biura przychód lub koszt jego uzyskania?

Podczas szkolenia przewidziano również czas na dyskusję o problemach niezwiązanych z TFG: zaliczki VAT marża, zatrudniania na podstawie umów zleceń, samozatrudnienia, marży ujemnej.

„Wysoka frekwencja pokazuje, że w branży istnieje ogromne zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu prawa i podatków. Cieszę się, że przy okazji podejmowania merytorycznych tematów możliwa jest współpraca pomiędzy różnymi izbami turystycznymi. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby tego typu spotkania odbyły się również w innych regionach.” – komentuje Paweł Niewiadomski, prezes PIT.