• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Zostań ,,Pracodwcą Jutra''! Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

i Zapraszamy do udziału w konkursie ,,PRACODAWCA JUTRA'' organizowanego przez PARP.

Projekt ma na celu wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w załącznikach. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 roku.

Zachęcam do udziału w tym wydarzeniu.

 

Wiesława Przybylska Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki

Nowy Ład a podatek VAT - co nas czeka w 2022 roku? Zapytaj eksperta! Zapraszamy na szkolenie!

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU EKSPERCKICH SZKOLEŃ !!!

(R)EWOLUCJA PODATKOWA POLSKIEGO ŁADU Szkolenia poprowadzi, doskonale Państwu znana p. Justyna Zając Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki.

Nowy Ład a podatek VAT co nas czeka w 2022 roku?

Termin szkolenia: 19.01.2022 r., godz.10-14

/ platforma wideokonferencji ZOOM Rejestracja osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1233

Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 PLN (+ 23% VAT)

Cena dla pozostałych osób 200 PLN (+ 23% VAT) W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu. Akceptowane będą jedynie te osoby, które mają właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM ie.

Uprzejmie prosimy o przygotowanie sprzętu przed rozpoczęciem szkolenia Poniżej kilka technicznych wskazówek

 W szkoleniu można aktywnie uczestniczyć za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej ZOOM, po zalogowaniu się przez link aktywacyjny, który zostanie Państwu przesłany przed szkoleniem.

1. Po zalogowaniu do ZOOM-a, proszę sprawdzić urządzenia audio-video

2. W czasie, kiedy Państwo nie zabierają głosu, proszę o wyłączenie mikrofonu, po poruszeniu myszką w lewym dolnym rogu ikona mikrofonu (mute).

3. WAŻNE - Prosimy o podpisanie swojego zdjęcia poglądowego imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy. W górnym prawym rogu znajdują się "...", po rozwinięciu menu przez polecenie "Rename" proszę o nadanie ujednoliconego podpisu Imię, Nazwisko (skrót literowy firmy) np. Anna Kowalska PIT

4. Proszę o zalogowanie się ok. godz. 9:30 (wyłączenie kamery i mikrofonu) oraz pełną gotowość ok. godz. 9:45 Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o dokładne wpisywanie imienia i nazwiska uczestnika zgodne ze zgłoszeniem, które Państwo wpisaliście podczas rejestracji w systemie Coffee.

UWAGA! Istnieje możliwość zadania pytania przed szkoleniem i otrzymania odpowiedzi podczas spotkania. Pytania prosimy przysyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. do dnia 17 stycznia 2022.

Zapraszamy! Wiesława Przybylska Biuro Wykonawcze Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki

Zmiany w prawie dot. organizatorów turystyki

Szanowni Państwo

W dniu 30 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zmiany te mają wpływ na działalność organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i dotyczą:

    1) Wykazu umów, którego katalog wymaganych elementów został poszerzony o dodatkową informację w zakresie kodów lotnisk, jeżeli impreza zawiera przelot (zmiana zaznaczona na czerwono).

Wykaz umów będzie teraz zawierał następujące dane:

a) numer rezerwacji lub umowy;

b) termin zawarcia umowy;

c) termin imprezy turystycznej lub wykonania usługi w ramach powiązanych usług turystycznych;

d) liczbę podróżnych objętych umową;

e) łączną cenę usług objętych umową;

f) miejsce lub trasę wykonania umowy;

g) rodzaj środka transportu, jeśli przewóz jest objęty umową;

h) kody lotnisk Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), jeżeli impreza turystyczna lub wykonywana usługa w ramach powiązanych usług turystycznych zawiera przelot;

i) terminy i wysokość faktycznie dokonanych przedpłat;

j) termin i wysokość zwrotu wpłat podróżnemu, jeśli zwrot został dokonany. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są obowiązani prowadzić wykaz umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych.

   2) Wykreślenia z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na wniosek przedsiębiorcy turystycznego w związku z zaprzestaniem przez niego wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru. Przedsiębiorcy turystyczni składający wniosek o wykreślenie z ww. rejestru, są zobowiązani złożyć zaległe deklaracje i opłacić należne składki lub raty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Turystyczny Fundusz Pomocowy lub Turystyczny Fundusz Zwrotów.

Pozostałe zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: I Uzupełniono przepisy dotyczące zwrotu składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy (art. 15kc ust. 8a ww. ustawy). Wyszczególniono 3 przypadki, w których przedsiębiorca może starać się o zwrot nadpłaty:

1) Przedsiębiorca został wykreślony z Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności,

2) Dokonano wpłaty w kwocie wyższej niż należna składka,

3) Składka została odprowadzona przez podmiot niezobowiązany względem TFP. W przypadku z pkt 1 przedsiębiorca turystyczny może wystąpić o zwrot w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna. W przypadkach zawartych w pkt 2 i 3, termin na wystąpienie o zwrot wynosi 30 dni od dnia dokonania wpłaty składki.

II Wprowadzono możliwość zarachowania składek na TFP na poczet następnych należnych składek (podobnie jak dotychczas w TFG) – art. 15kc ust.8 ww. ustawy.

Pełna treść ustawy znajduje się pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231701.pdf

Z poważaniem, Andrzej Jędrzejowski Starszy Inspektor Zespól ds. Usług Turystycznych tel.: +48 12 37 96 028

Jubileusz XXV-lecia Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

W imieniu zarządu Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki serdecznie zapraszamy Państwa na obchody XXV-lecia istnienia naszej Izby - hasłem naszych obchodów będzie: „ PIT jak wino, im starsze tym lepsze”.

Wydarzenie odbędzie się 08 października 2021 roku o godz. 17 i obejmuje wyjazd z Krakowa do Winnicy Wieliczka (Pawlikowice 1a, 32-020 Pawlikowice - https://winnicawieliczka.com/)

Zapewniamy bezpłatny transport autokarowy z Krakowa - wyjazd autokaru o godz. 16:00 z przystanku autobusowego przy ul. Pawiej 3-5 (naprzeciwko Hotelu Mercure).

W ramach jubileuszu uczestnicy będą mogli wziąć udział w: - prezentacji historii winiarstwa w Małopolsce jak i nowych, niestandardowych produktów turystycznych ofertowanych w Małopolsce - degustacji produktów z winnicy i lokalnych producentów żywności - integracyjnym ognisku dla branży turystycznej Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny

. UWAGA: obowiązuje limit 1 uczestnik/1 firmę

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rezerwację poprzez formularz rezerwacyjny FORMULARZ REJESTRACYJNY, bądź pilne potwierdzenie udziału w obchodach XXV-lecia istnienie Oddziału Małopolskiego drogą mailową ostatecznie do dnia 01.10.2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Serdecznie zapraszamy całą branżę turystyczną z Województwa Małopolskiego, jak i firmy turystyczne działające na rynku małopolskim do wzięcia udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu

. Do zobaczenia w Winnicy Wieliczka 8 października !

 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”

Z poważaniem

 Piotr Laskowski Polska Izba Turystyki Oddział Małopolskiego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.mit.org.pl

Sprawozdanie Rady Polskiej Izby Turystyki z działalności PIT w latach 2020-2021

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki,

W załączeniu przesyłam uzupełnione Sprawozdanie Rady z działalności PIT w latach 2020-2021.

Z poważaniem Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki Polska Izba Turystyki